Infiniti QX80 2022 ra mắt, màn hình trung tâm mới 12,3 inch

Infiniti QX80 2022 ra mắt, màn hình trung tâm mới 12,3 inch

Chủ nhật , 14/07/2024 | 08:47

Màn hình thông tin giải trí 12,3 inch đặt nổi mới thay thế cho thiết lập màn hình cũ đã có từ lâu là thay đổi nổi bật nhất của Infiniti QX80 2022.