Biệt động Sài Gòn Renault Juvaquatre

Biệt động Sài Gòn Renault Juvaquatre

Thứ hai , 15/04/2024 | 23:34

Một chiếc Renault Juvaquatre đã trở thành nhân chứng lịch sử trong Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968