Rolls-Royce giới thiệu bộ sưu tập Ghost Zenith chỉ 50 chiếc

Với việc được sản xuất giới hạn ở mức 50 xe, mỗi chiếc trong bộ sưu tập Rolls-Royce Ghost Zenith Collection sẽ đạt mức cá nhân hóa cao nhất vốn từng xuất hiện trên mẫu xe siêu sang Ghost.

Rolls-Royce giới thiệu bộ sưu tập Ghost Zenith chỉ 50 chiếc
246
20 bình luận 260 chia sẻ