Bạn có dám rửa xe với giá hơn…3 tỷ đồng?

Nghe có vẻ rất “điên rồ” thế nhưng trên thế giới vẫn có một công ty sở hữu dịch vụ rửa xe với giá khó tin lên tới 150.000 USD...

Bạn có dám rửa xe với giá hơn…3 tỷ đồng?
417
23 bình luận 168 chia sẻ