Hà Nội 'sốt' với dịch vụ rửa xe bằng... nước nóng

Hà Nội 'sốt' với dịch vụ rửa xe bằng... nước nóng

Chủ nhật , 15/04/2024 | 06:36

Thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện một dịch vụ đặc biệt- dịch vụ rửa xe bằng... nước nóng. Giá cho mỗi lần rửa xe cũng "ngốn" đến gần triệu bạc nên nhiều người ví đây là dịch vụ…"quý...

  • Hà Nội 'sốt' với dịch vụ rửa xe bằng... nước nóng

    Hà Nội 'sốt' với dịch vụ rửa xe bằng... nước nóng

    Thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện một dịch vụ đặc biệt- dịch vụ rửa xe bằng... nước nóng. Giá cho mỗi lần rửa xe cũng "ngốn" đến gần triệu bạc nên nhiều người ví đây là dịch vụ…"quý...

    10/03/2013