Đột nhập nhà máy MẸC, xem quá trình sản xuất S-Class 2021

Đột nhập nhà máy MẸC, xem quá trình sản xuất S-Class 2021

Thứ tư , 14/07/2024 | 00:32

Cùng đột nhập nhà máy Mercedes-Benz ở Đức xem quá trình sản xuất S-Class 2021.