Maybach S680 xa xỉ tới mức nào mà có giá 16 tỷ đồng?

Maybach S680 xa xỉ tới mức nào mà có giá 16 tỷ đồng?

Thứ bảy , 28/02/2024 | 12:05

Maybach S680 xa xỉ tới mức nào mà có giá 16 tỷ đồng?