Chốt lịch diễn ra Triển lãm Saigon Autotech 2018

Chốt lịch diễn ra Triển lãm Saigon Autotech 2018

Thứ hai , 11/12/2019 | 19:58

Triển lãm Quốc tế lần thứ 14 về Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp Phụ trợ - Saigon Autotech & Accessories 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 24/05 đến 27/05/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm...

  • Chốt lịch diễn ra Triển lãm Saigon Autotech 2018

    Chốt lịch diễn ra Triển lãm Saigon Autotech 2018

    Triển lãm Quốc tế lần thứ 14 về Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp Phụ trợ - Saigon Autotech & Accessories 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 24/05 đến 27/05/2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm...

    18/12/2017