Saigon Autotech & Accessories 2019 – Những con số ấn tượng

Saigon Autotech & Accessories 2019 – Những con số ấn tượng

Thứ tư , 12/06/2024 | 23:05

15.800 lượt khách tham quan, hơn 5.000 lượt khách giao thương với 136 giao dịch thương mại thành công và hơn 125 tin tức về triển lãm được lan tỏa trên các phương tiện truyền thông là những con số ấn...