SSC Tuatara sẽ có giá 1,3 triệu USD

SSC Tuatara sẽ có giá 1,3 triệu USD

Thứ sáu , 29/05/2023 | 06:54

Giám đốc điều hành SSC, ông Alan Leverett vừa công bố siêu xe Tuatara sẽ có giá khởi điểm 1,3 triệu USD khi những đơn hàng đầu tiên được giao vào tháng 12/2013 hoặc tháng...

  • SSC Tuatara sẽ có giá 1,3 triệu USD

    SSC Tuatara sẽ có giá 1,3 triệu USD

    Giám đốc điều hành SSC, ông Alan Leverett vừa công bố siêu xe Tuatara sẽ có giá khởi điểm 1,3 triệu USD khi những đơn hàng đầu tiên được giao vào tháng 12/2013 hoặc tháng...

    03/05/2013