Ronaldo nổi giận, Lamborghini lập tức đền siêu xe mới

Ronaldo nổi giận, Lamborghini lập tức đền siêu xe mới

Thứ ba , 03/03/2021 | 18:04

Lại nói về Cristiano Ronaldo và Lamborghini. Hôm 7/3, trên đường đi sinh nhật ông anh Pepe, Ronaldo đã bị bẽ mặt vì con Aventador mới cứng bị chết máy. Tối qua, CR7 lái siêu xe Aventador mới toanh dự...