Sắp có 1.000 xe Ferrari cùng họp mặt

Sắp có 1.000 xe Ferrari cùng họp mặt

Thứ bảy , 14/06/2024 | 15:41

Ferrari vừa công bố những kế hoạch để cố gắng lập kỷ lục thế giới Guinness mới về số lượng xe Ferrari nhiều nhất cùng họp mặt.

  • Sắp có 1.000 xe Ferrari cùng họp mặt

    Sắp có 1.000 xe Ferrari cùng họp mặt

    Ferrari vừa công bố những kế hoạch để cố gắng lập kỷ lục thế giới Guinness mới về số lượng xe Ferrari nhiều nhất cùng họp mặt.

    04/08/2012