Số lượng xe máy đã vượt quy hoạch năm 2020

Số lượng xe máy đã vượt quy hoạch năm 2020

Thứ năm , 10/12/2023 | 07:53

Theo quy hoạch ngành giao thông vận tải, 7 năm tới số lượng xe máy của cả nước sẽ vào khoảng 36 triệu chiếc, tuy nhiên số liệu mới nhất cho thấy con số này đã hơn 37...

  • Số lượng xe máy đã vượt quy hoạch năm 2020

    Số lượng xe máy đã vượt quy hoạch năm 2020

    Theo quy hoạch ngành giao thông vận tải, 7 năm tới số lượng xe máy của cả nước sẽ vào khoảng 36 triệu chiếc, tuy nhiên số liệu mới nhất cho thấy con số này đã hơn 37...

    18/04/2013