So sánh BMW X7 và BMW X5 2019

So sánh BMW X7 và BMW X5 2019

Thứ năm , 06/06/2020 | 08:30

Bạn có ngạc nhiên không nếu chúng tôi bảo rằng, chiếc BMW X7 2019 là anh em song sinh của chiếc X5 thế hệ mới ra mắt hồi năm nay.

  • So sánh BMW X7 và BMW X5 2019

    So sánh BMW X7 và BMW X5 2019

    Bạn có ngạc nhiên không nếu chúng tôi bảo rằng, chiếc BMW X7 2019 là anh em song sinh của chiếc X5 thế hệ mới ra mắt hồi năm nay.

    18/10/2018