Video: Mercedes-Benz SUVenture Xtreme: Cuộc phiêu lưu kỳ lạ

Video: Mercedes-Benz SUVenture Xtreme: Cuộc phiêu lưu kỳ lạ

Thứ tư , 16/10/2018 | 19:03

Tôi gọi SUVenture Xtreme là cuộc phiêu lưu kỳ lạ: lạ ở cách thức tổ chức, lạ ở những trải nghiệm và lạ ở cả cảm xúc.