Suzuki Impulse - Đối thủ của Yamaha Nouvo SX

Suzuki Impulse - Đối thủ của Yamaha Nouvo SX

Thứ ba , 16/07/2024 | 20:40

Chiếc xe tay ga hoàn toàn mới của Suzuki chưa được ra mắt chính thức nhưng đã có mặt tại một vài đại lí Suzuki tại Sài Gòn. Đối thủ của Suzuki Impulse sẽ là Honda Airblade hay Yamaha Nouvo...

  • Suzuki Impulse - Đối thủ của Yamaha Nouvo SX

    Suzuki Impulse - Đối thủ của Yamaha Nouvo SX

    Chiếc xe tay ga hoàn toàn mới của Suzuki chưa được ra mắt chính thức nhưng đã có mặt tại một vài đại lí Suzuki tại Sài Gòn. Đối thủ của Suzuki Impulse sẽ là Honda Airblade hay Yamaha Nouvo...

    08/07/2014