Mua ôtô cũ, “né” taxi thanh lý kiểu gì?

Mua ôtô cũ, “né” taxi thanh lý kiểu gì?

Thứ tư , 22/03/2023 | 19:49

Sẽ thật là đen đủi nếu bạn mua phải những chiếc xe quá nát, không còn đủ tiêu chuẩn an toàn để lưu thông trên đường. Đặc biệt là với những chiếc xe ôtô do các hãng taxi thanh...

  • Mua ôtô cũ, “né” taxi thanh lý kiểu gì?

    Mua ôtô cũ, “né” taxi thanh lý kiểu gì?

    Sẽ thật là đen đủi nếu bạn mua phải những chiếc xe quá nát, không còn đủ tiêu chuẩn an toàn để lưu thông trên đường. Đặc biệt là với những chiếc xe ôtô do các hãng taxi thanh...

    03/05/2017