Vôlăng ôtô ra đời khi nào?

Vôlăng ôtô ra đời khi nào?

Thứ tư , 06/08/2020 | 08:45

Nhiều người nghĩ rằng chiếc vôlăng được ra đời cùng lúc với phát minh về xe hơi. Nhưng sự thực không phải vậy. Để chiếc vôlăng có hình dạng như ngày nay là cả quá...

  • Vôlăng ôtô ra đời khi nào?

    Vôlăng ôtô ra đời khi nào? 1

    Nhiều người nghĩ rằng chiếc vôlăng được ra đời cùng lúc với phát minh về xe hơi. Nhưng sự thực không phải vậy. Để chiếc vôlăng có hình dạng như ngày nay là cả quá...

    01/03/2017