Volkswagen Teramont X Luxury 1,998 tỷ - SUV Đức qua bàn tay người Trung Quốc sẽ thế nào?

Volkswagen Teramont X Luxury 1,998 tỷ - SUV Đức qua bàn tay người Trung Quốc sẽ thế nào?

Thứ sáu , 17/06/2024 | 17:40

Volkswagen Teramont X Luxury 1,998 tỷ - SUV Đức qua bàn tay người Trung Quốc sẽ thế nào?