Thị trường ôtô nín thở chờ giảm phí trước bạ

Thị trường ôtô nín thở chờ giảm phí trước bạ

Thứ năm , 03/12/2023 | 10:36

Mặc dù chưa có quy định cụ thể về thời điểm áp dụng mức lệ phí trước bạ mới cho xe ôtô đã qua sử dụng xuống 2% (dự kiến có hiệu lực trong tháng 3.2013), thị trường ôtô đang ngầm nóng lên vì nhiều...

  • Thị trường ôtô nín thở chờ giảm phí trước bạ

    Thị trường ôtô nín thở chờ giảm phí trước bạ

    Mặc dù chưa có quy định cụ thể về thời điểm áp dụng mức lệ phí trước bạ mới cho xe ôtô đã qua sử dụng xuống 2% (dự kiến có hiệu lực trong tháng 3.2013), thị trường ôtô đang ngầm nóng lên vì nhiều...

    28/02/2013