Vespa Elettrica - Hành trình The Sound of Europe Tour - Berlin

Vespa Elettrica - Hành trình The Sound of Europe Tour - Berlin

Thứ sáu , 09/12/2023 | 06:32

The Sound Of Europe Tour (Tour Âm thanh của Châu Âu) là một mô hình sự kiện hoàn toàn mới ra mắt dựa trên tinh thần hiện đại của Vespa, hứa hẹn mang đến sự thanh lịch, phong cách và âm nhạc của Vespa...

  • Vespa Elettrica - Hành trình The Sound of Europe Tour - Berlin

    Vespa Elettrica - Hành trình The Sound of Europe Tour - Berlin

    The Sound Of Europe Tour (Tour Âm thanh của Châu Âu) là một mô hình sự kiện hoàn toàn mới ra mắt dựa trên tinh thần hiện đại của Vespa, hứa hẹn mang đến sự thanh lịch, phong cách và âm nhạc của Vespa...

    10/04/2020