The Road to Saigon 2018: Hành trình xe tự lái lớn nhất đến Việt Nam

The Road to Saigon 2018: Hành trình xe tự lái lớn nhất đến Việt Nam

Thứ sáu , 07/06/2020 | 11:33

Từ ngày 26/02 đến 02/03/2018, đoàn Caravan nước ngoài lớn nhất theo loại hình xe tự lái sẽ đến Việt Nam trong hành trình The Road to Saigon.