Sau tết gom tiền mua ôtô: 2018 kiểu gì cũng giảm giá

Sau tết gom tiền mua ôtô: 2018 kiểu gì cũng giảm giá

Thứ hai , 19/05/2024 | 01:57

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2018 hứa hẹn mức tăng trưởng từ 20-40%. Các doanh nghiệp dự báo giá xe sẽ giảm đáng kể ở những phân khúc khác nhau. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao hay thấp còn phụ thuộc...

  • Sau tết gom tiền mua ôtô: 2018 kiểu gì cũng giảm giá

    Sau tết gom tiền mua ôtô: 2018 kiểu gì cũng giảm giá

    Thị trường ô tô Việt Nam năm 2018 hứa hẹn mức tăng trưởng từ 20-40%. Các doanh nghiệp dự báo giá xe sẽ giảm đáng kể ở những phân khúc khác nhau. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao hay thấp còn phụ thuộc...

    19/02/2018