Các hãng ôtô xe máy lại ồ ạt khuyến mại

Các hãng ôtô xe máy lại ồ ạt khuyến mại

Thứ tư , 14/05/2021 | 07:58

Thị trường ôtô xe máy trong nước vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc và đó chính là nguyên nhân khiến các nhà sản xuất liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm giảm bớt gánh nặng hàng tồn...

  • Các hãng ôtô xe máy lại ồ ạt khuyến mại

    Các hãng ôtô xe máy lại ồ ạt khuyến mại

    Thị trường ôtô xe máy trong nước vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc và đó chính là nguyên nhân khiến các nhà sản xuất liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại nhằm giảm bớt gánh nặng hàng tồn...

    08/08/2012