Autodaily Tour 2014, ngày 6: Dịu dàng Đà Lạt

Autodaily Tour 2014, ngày 6: Dịu dàng Đà Lạt

Thứ hai , 03/12/2023 | 05:51

Ngày thứ 6 trong hành trình của chúng tôi là một ngày được nghỉ ngơi sảng khoái. Nghỉ ngơi để ngày mai cùng Mercedes-Benz A250 và CLA200 chinh phục đèo Bảo Lộc trên chặng đường cuối dài gần 300 cây...

  • Autodaily Tour 2014, ngày 6: Dịu dàng Đà Lạt

    Autodaily Tour 2014, ngày 6: Dịu dàng Đà Lạt

    Ngày thứ 6 trong hành trình của chúng tôi là một ngày được nghỉ ngơi sảng khoái. Nghỉ ngơi để ngày mai cùng Mercedes-Benz A250 và CLA200 chinh phục đèo Bảo Lộc trên chặng đường cuối dài gần 300 cây...

    14/07/2014