Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Thứ năm , 24/01/2020 | 07:29

Tập đoàn Honda Nhật Bản đã chính thức bổ nhiệm ông Keisuke Tsuruzono vào vị trí Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, thay thế cho người tiền nhiệm Toshio Kuwahara.

  • Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

    Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

    Tập đoàn Honda Nhật Bản đã chính thức bổ nhiệm ông Keisuke Tsuruzono vào vị trí Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, thay thế cho người tiền nhiệm Toshio Kuwahara.

    11/04/2019