Khai trương đại lý Toyota IDMC Từ Sơn

Khai trương đại lý Toyota IDMC Từ Sơn

Thứ sáu , 27/03/2023 | 07:15

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota IDMC Từ Sơn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng...

  • Khai trương đại lý Toyota IDMC Từ Sơn

    Khai trương đại lý Toyota IDMC Từ Sơn

    Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota IDMC Từ Sơn, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng...

    09/10/2020