Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý ở Hải Phòng

Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý ở Hải Phòng

Thứ tư , 17/11/2019 | 17:39

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý, Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại Hải Phòng (Toyota Nankai Hải...