Khai trương đại lý Toyota Tiền Giang

Khai trương đại lý Toyota Tiền Giang

Chủ nhật , 15/10/2019 | 16:01

Đại lý 3S Toyota Tiền Giang vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 10/2018 tại địa chỉ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây là đại lý thứ 53 của Toyota trên toàn...

  • Khai trương đại lý Toyota Tiền Giang

    Khai trương đại lý Toyota Tiền Giang

    Đại lý 3S Toyota Tiền Giang vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 10/2018 tại địa chỉ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây là đại lý thứ 53 của Toyota trên toàn...

    28/10/2018