Volkswagen Touareg 2019 đầu tiên về Việt Nam

Chiếc Volkswagen Touareg 2019 đầu tiên vừa về Việt Nam và sẽ ra mắt tại triển lãm VMS 2018 diễn ra vào cuối tháng này.

Volkswagen Touareg 2019 đầu tiên về Việt Nam
309
30 bình luận 100 chia sẻ