VinFast tham dự Triển lãm xe điện Montreal 2023

VinFast tham dự Triển lãm xe điện Montreal 2023

Thứ tư , 06/12/2023 | 08:54

Ngày 18/04/2023, VinFast công bố tham dự Triển lãm xe điện Montreal 2023 (Montreal Electric Vehicle Show - MEVS 2023) với hai mẫu xe chủ lực là VF 8 và VF 9. VinFast cũng sẽ tổ chức các buổi lái thử...

  • VinFast tham dự Triển lãm xe điện Montreal 2023

    VinFast tham dự Triển lãm xe điện Montreal 2023

    Ngày 18/04/2023, VinFast công bố tham dự Triển lãm xe điện Montreal 2023 (Montreal Electric Vehicle Show - MEVS 2023) với hai mẫu xe chủ lực là VF 8 và VF 9. VinFast cũng sẽ tổ chức các buổi lái thử...

    19/04/2023