Triumph Bonneville T100 và T120 Bud Ekins đầu tiên tại Việt Nam

Triumph Bonneville T100 và T120 Bud Ekins đầu tiên tại Việt Nam

Thứ bảy , 03/03/2021 | 07:06

Tại Việt Nam, Triumph Bonneville T100 và T120 Bud Ekins có giá bán lần lượt từ 419 và 589 triệu đồng.