Sắp diễn ra VMRC 2019 chặng 5: Bão lửa khép cuối năm

Sắp diễn ra VMRC 2019 chặng 5: Bão lửa khép cuối năm

Thứ tư , 30/09/2023 | 20:12

Vào ngày 29/12, chặng 5 mùa giải VMRC 2019 sẽ chính thức diễn ra tại trường đua 2K, Bình Dương. Đây là chặng đua áp chót của mùa giải VMRC 2019 và có tính quyết định tới ngôi vô địch của toàn mùa...

  • Sắp diễn ra VMRC 2019 chặng 5: Bão lửa khép cuối năm

    Sắp diễn ra VMRC 2019 chặng 5: Bão lửa khép cuối năm

    Vào ngày 29/12, chặng 5 mùa giải VMRC 2019 sẽ chính thức diễn ra tại trường đua 2K, Bình Dương. Đây là chặng đua áp chót của mùa giải VMRC 2019 và có tính quyết định tới ngôi vô địch của toàn mùa...

    25/12/2019