Nóng vội hay tư duy... ngắn hạn?

Nóng vội hay tư duy... ngắn hạn?

Thứ sáu , 06/12/2023 | 12:07

Ít ngày trước, Sở Công thương Hà Nội có Tờ trình gửi UBND TP Hà Nội đề xuất nghiên cứu "Đề án sản xuất và tiêu dùng xe đạp nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi...

  • Nóng vội hay tư duy... ngắn hạn?

    Nóng vội hay tư duy... ngắn hạn?

    Ít ngày trước, Sở Công thương Hà Nội có Tờ trình gửi UBND TP Hà Nội đề xuất nghiên cứu "Đề án sản xuất và tiêu dùng xe đạp nhằm giảm ùn tắc giao thông đô thị, tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi...

    19/04/2013