Người Việt có biết văn hóa ngồi ôtô?

Người Việt có biết văn hóa ngồi ôtô?

Thứ sáu , 20/05/2019 | 06:15

Tôi từng không biết thứ văn hoá này, không biết ngồi ở đâu trên xe, đó là chuyện hơn 10 năm trước, lần đầu tiên đến xứ Mỹ học.