Người Việt có biết văn hóa ngồi ôtô?

Người Việt có biết văn hóa ngồi ôtô?

Thứ sáu , 01/06/2020 | 23:47

Tôi từng không biết thứ văn hoá này, không biết ngồi ở đâu trên xe, đó là chuyện hơn 10 năm trước, lần đầu tiên đến xứ Mỹ học.