Honda Vario 150 phiên bản 2018 chốt giá từ 1.744 USD

Honda Vario 150 phiên bản 2018 chốt giá từ 1.744 USD

Thứ năm , 18/10/2019 | 18:01

Honda Vario 150 phiên bản 2018 sẽ có giá từ 1.744 USD tại thị trường Malaysia với nhiều thay đổi ấn tượng.