Cảm hứng kỷ nguyên huyền thoại 1960s cùng Vespa Racing Sixties

Ngược dòng lịch sử rồi trở lại hiện tại, Vespa Racing Sixties đã chính thức được giới thiệu đến các Vespista.

Cảm hứng kỷ nguyên huyền thoại 1960s cùng Vespa Racing Sixties
333
17 bình luận 229 chia sẻ