Cảm hứng kỷ nguyên huyền thoại 1960s cùng Vespa Racing Sixties

Cảm hứng kỷ nguyên huyền thoại 1960s cùng Vespa Racing Sixties

Thứ hai , 30/09/2023 | 19:35

Ngược dòng lịch sử rồi trở lại hiện tại, Vespa Racing Sixties đã chính thức được giới thiệu đến các Vespista.