VinFast Lux SA2.0 là 1 trong 4 xe thầy Park nhận được từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

VinFast Lux SA2.0 là 1 trong 4 xe thầy Park nhận được từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Thứ tư , 13/12/2019 | 10:46

VinFast Lux SA2.0 là 1 trong 4 xe thầy Park nhận được từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.