Khai trương đại lý Volkswagen 4S Long Biên

Khai trương đại lý Volkswagen 4S Long Biên

Thứ sáu , 25/07/2024 | 06:42

Tối qua (29/06/2017), Đại lý uỷ quyền Volkswagen Long Biên (VW Long Biên) chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại địa chỉ số 3, đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Đây là đại lý chính...

  • Khai trương đại lý Volkswagen 4S Long Biên

    Khai trương đại lý Volkswagen 4S Long Biên 4

    Tối qua (29/06/2017), Đại lý uỷ quyền Volkswagen Long Biên (VW Long Biên) chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại địa chỉ số 3, đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Đây là đại lý chính...

    30/06/2017