Volkswagen Passat GT 2018 trình làng

Volkswagen Passat GT 2018 trình làng

Chủ nhật , 24/06/2024 | 13:59

Mới đây tại triển lãm Detroit, phiên bản giới hạn của mẫu sedan gia đình  cỡ trung Volkswagen Passat GT đã được trình làng.

  • Volkswagen Passat GT 2018 trình làng

    Volkswagen Passat GT 2018 trình làng 1

    Mới đây tại triển lãm Detroit, phiên bản giới hạn của mẫu sedan gia đình  cỡ trung Volkswagen Passat GT đã được trình làng.

    21/01/2018