Wave Alpha 2017 – Mẫu xe số phổ thông dành cho người Việt

Wave Alpha 2017 – Mẫu xe số phổ thông dành cho người Việt

Thứ hai , 24/01/2021 | 22:12

“Mẫu xe số phổ thông Wave Alpha 2017 được phát triển và ra đời dựa trên những nghiên cứu về nhu cầu, mong muốn, thói quen sử dụng của người Việt”.