Bốc đầu xe máy ở tốc độ 165km/h

Bốc đầu xe máy ở tốc độ 165km/h

Thứ bảy , 11/12/2019 | 02:57

Một thanh niên trẻ 26 tuổi đã bị cấm chạy xe 1 năm và lao động công ích 200 giờ sau khi thể hiện pha bốc đầu môtô ở tốc độ 165 km/h.

  • Bốc đầu xe máy ở tốc độ 165km/h

    Bốc đầu xe máy ở tốc độ 165km/h

    Một thanh niên trẻ 26 tuổi đã bị cấm chạy xe 1 năm và lao động công ích 200 giờ sau khi thể hiện pha bốc đầu môtô ở tốc độ 165 km/h.

    22/09/2012