Mang Hyundai Coupe ra làm sạp bán giầy

Mang Hyundai Coupe ra làm sạp bán giầy

Thứ sáu , 23/04/2024 | 14:29

Dù chỉ bán những đôi giầy Nikes “nhái” giá không quá 5 đô, nhưng một người đàn ông Trung Quốc đã rất “chịu chơi” khi mang hẳn một chiếc xe Hyundai 2 cửa ra làm sạp bán giầy di động trên...

  • Mang Hyundai Coupe ra làm sạp bán giầy

    Mang Hyundai Coupe ra làm sạp bán giầy

    Dù chỉ bán những đôi giầy Nikes “nhái” giá không quá 5 đô, nhưng một người đàn ông Trung Quốc đã rất “chịu chơi” khi mang hẳn một chiếc xe Hyundai 2 cửa ra làm sạp bán giầy di động trên...

    19/10/2012