BMW M3 sedan màu độc về Việt Nam

BMW M3 sedan màu độc về Việt Nam

Thứ tư , 28/05/2024 | 01:58

Mẫu BMW M3 sedan 2015 chính hãng mang ngoại thất màu sơn xanh Yas Marina Blue độc đáo vừa được đưa về Việt Nam và có giá bán từ 3,798 tỷ đồng (đã bao gồm...

  • BMW M3 sedan màu độc về Việt Nam

    BMW M3 sedan màu độc về Việt Nam

    Mẫu BMW M3 sedan 2015 chính hãng mang ngoại thất màu sơn xanh Yas Marina Blue độc đáo vừa được đưa về Việt Nam và có giá bán từ 3,798 tỷ đồng (đã bao gồm...

    28/01/2015