Xe bồn cháy ngùn ngụt, chạy suốt 3km tìm cứu hộ

Xe bồn cháy ngùn ngụt, chạy suốt 3km tìm cứu hộ

Thứ ba , 19/05/2024 | 08:29

Chiếc xe bồn cháy ngùn ngụt vẫn cố phóng thật nhanh đến trạm thu phí để được hỗ trợ.