Đánh giá Honda SH Mode 125 tại Việt Nam

Đánh giá Honda SH Mode 125 tại Việt Nam

Thứ hai , 09/12/2023 | 06:31

Là sản phẩm toàn cầu nhưng Honda đã chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên ra mắt sản phẩm SH Mode. Có thể thấy "niềm tin chiến thắng" của hãng xe máy Nhật Bản đặt vào mẫu xe này là rất...

  • Đánh giá Honda SH Mode 125 tại Việt Nam

    Đánh giá Honda SH Mode 125 tại Việt Nam 29

    Là sản phẩm toàn cầu nhưng Honda đã chọn Việt Nam là thị trường đầu tiên ra mắt sản phẩm SH Mode. Có thể thấy "niềm tin chiến thắng" của hãng xe máy Nhật Bản đặt vào mẫu xe này là rất...

    03/06/2013