Đánh giá xe gia đình Mercedes V-Class sắp về Việt Nam

Đánh giá xe gia đình Mercedes V-Class sắp về Việt Nam

Thứ hai , 27/02/2020 | 13:51

V-Class là sự kế thừa có phát triển từ 2 dòng sản phẩm cũ trước đây của Mercedes-Benz, đó là 639 - Viano và Vito. Mẫu Viano từ được sản xuất vào năm 2003 và đã luôn luôn chạy theo sau đối thủ cạnh...

  • Đánh giá xe gia đình Mercedes V-Class sắp về Việt Nam

    Đánh giá xe gia đình Mercedes V-Class sắp về Việt Nam 3

    V-Class là sự kế thừa có phát triển từ 2 dòng sản phẩm cũ trước đây của Mercedes-Benz, đó là 639 - Viano và Vito. Mẫu Viano từ được sản xuất vào năm 2003 và đã luôn luôn chạy theo sau đối thủ cạnh...

    19/01/2015