Mazda CX-9 2021 ra mắt, giá từ 33.960 USD

Mazda CX-9 2021 ra mắt, giá từ 33.960 USD

Thứ tư , 01/06/2023 | 02:10

Mazda CX-9 2021 vừa ra mắt tại Mỹ với với một số nâng cấp đáng chú ý như màn hình giải trí kích thước lớn hơn, nâng cấp chất lượng da bọc ghế và sự xuất hiện của phiên bản Carbon...

  • Mazda CX-9 2021 ra mắt, giá từ 33.960 USD

    Mazda CX-9 2021 ra mắt, giá từ 33.960 USD

    Mazda CX-9 2021 vừa ra mắt tại Mỹ với với một số nâng cấp đáng chú ý như màn hình giải trí kích thước lớn hơn, nâng cấp chất lượng da bọc ghế và sự xuất hiện của phiên bản Carbon...

    19/08/2020