Rolls Royce Phantom bản kỷ niệm 100 năm giá 20 tỷ có gì đặc biệt?

Rolls Royce Phantom bản kỷ niệm 100 năm giá 20 tỷ có gì đặc biệt?

Thứ hai , 24/04/2024 | 02:55

Rolls Royce Phantom bản kỷ niệm 100 năm giá 20 tỷ có gì đặc biệt?